vrijdag, 8. juli 2005 - 21:10

DNA afname veroordeelden van start

Hilversum

De politie Gooi en Vechtstreek is deze week gestart met het afnemen van DNA materiaal van veroordeelden, dit geldt met name voor zeden- en geweldsmisdrijven. De nieuwe DNA wet die sinds 1 februari van kracht is, bepaalt dat op bevel van de Officier van Justitie van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde feiten, DNA mag worden afgenomen.

De veroordeelde die niet gedetineerd is krijgt een oproep voor het afnamespreekuur op het politiebureau te Hilversum, dat eenmaal in de maand wordt gehouden. Van degenen die verschijnen wordt DNA-materiaal afgenomen en naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. Daar wordt een profiel van het materiaal gemaakt en dit wordt opgeslagen in de DNA-databank. De lengte van de periode van bewaren wordt bepaald door het soort delict waarvoor de betrokkene is veroordeeld.

Als een veroordeelde tijdig bij de Officier van Justitie aangeeft niet op het spreekuur te kunnen verschijnen, krijgt hij een oproep voor een ander afnamespreekuur. Als een veroordeelde niet verschijnt, zal hij worden opgenomen in het Opsporingsregister. Als hij daarna bij een controle wordt aangehouden, bijvoorbeeld in het verkeer of op Schiphol, kan er op grond van de eerdere oproep DNA-materiaal worden afgenomen. Hiervoor is dan geen nieuw bevel meer nodig. © BON
Provincie:
Tag(s):