vrijdag, 14. oktober 2005 - 16:35

Domeinnaam te koop

Rotterdam

In het Benelux merkenregister zijn nu al meer dan 1.000.000 merken gedeponeerd. Over de gehele wereld raken de registers steeds voller met geregistreerde merken. Er zijn merken die intensief gebruikt worden. Maar er zijn ook merken die na verloop van tijd niet meer gebruikt worden. Om tot een goed geregistreerd merk te komen gaat een vaak lange procedure vooraf. Er is veel tijd gestoken in dit merk. Hoewel het merk niet meer wordt gebruikt, zal deze toch zijn waarde behouden. Daar het steeds moeilijker wordt om een goed en uniek merk te registreren, vaak in combinatie met eenzelfde domeinnaam, kan het ook interessant zijn om een al bestaand merk over te nemen. Vaak met de daarbij behorende domeinnaam. Wellicht is het interessant om een merk en/of domeinnaam te koop aan te bieden. Dat kan nu via Center Tone Consultancy.

Het voordeel voor de koper is dat het bedrijf per direct het merk kan overnemen, er geen onderzoek meer hoeft plaats te vinden en er geen bezwaren meer zullen volgen tegen het gebruik van het merk. Het voordeel voor de verkoper is dat hij zijn geïnvesteerde geld weer terug kan verdienen.

Is er bij een cliënt interesse in de verkoop van een merk en/of domeinnaam, dan kan dat aan Center Tone Consultancy worden doorgeven. Zij gaan dan op zoek naar potentiële kopers, verstrekken meer informatie en spreken de mogelijkheden met de cliënt door en bemiddelen bij de verkoop van het merk en/of de domeinnaam. Dient zich een koper aan dan adviseren en assisteren zij de cliënt bij de verkoop. Komt men tot overeenstemming met de koper dan zorgen ze voor de overdracht van het merk en/of de domeinnaam en de administratieve afhandeling in het register.

Is er bij een cliënt interesse om een merk en/of domeinnaam te kopen, dan kan dat ook aan Center Tone Consultancy worden doorgeven. Zij nemen de wensen door met de cliënt omtrent het soort merk en/of de soort domeinnaam die wordt gezocht. Zij gaan op zoek naar dat merk en/of die domeinnaam en bemiddelen bij de koop ervan. Komt men tot overeenstemming met de verkoper dan zorgen ze voor de overdracht van het merk en/of de domeinnaam en de administratieve afhandeling in het register.
Categorie:
Tag(s):