woensdag, 7. december 2005 - 14:26

Donner houdt regie in handen

Den Haag/Schiphol

Het detentiecentrum op Schiphol-Oost blijft open tot 24 april 2006. Daartoe is op verzoek van minister Donner van Justitie woensdag een koninklijk besluit genomen. Donner bestrijdt dat ,zoals de gemeente Haarlemmermeer heeft gesteld, Justitie de veiligheidsvoorschriften op het detentiecentrum overschrijdt.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer besloten dinsdag 6 december dat de gebruiksvergunningen van het cellencomplex op Schiphol zouden worden ingetrokken. Bovendien werd ten aanzien van de afdelingen L en M van het complex bestuursdwang aangezegd.

De minister heeft het verzoek tot schorsing ingediend omdat de besluiten van de gemeente tot gevolg zouden hebben dat de detentie van bolletjesslikkers in de vleugels waarvan de vergunningen zijn ingetrokken niet kan worden voortgezet, terwijl dat wel noodzakelijk is.

Bovendien is de minister van Justitie van oordeel dat er geen sprake is van een overtreding van de veiligheidsvoorschriften die het besluit tot intrekking van de vergunningen kan dragen. Het ministerie van Justitie zal onderzoeken of de besluiten van burgemeester en wethouders in aanmerking komen voor vernietiging. Dit onderzoek zal eennog onbepaalde periode in beslag nemen.

De schorsing van het besluit duurt tot 24 april 2006 en geeft tijd om opnieuw met de gemeente Haarlemmermeer te overleggen over de toekomst van het cellencomplex. Dit was ook de inzet van de brief die de minister van Justitie dinsdag 6 december aan de gemeente heeft gestuurd.

De Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer zijn woensdagmiddag direct na het vernemen van het door Donner genomen besluit in vergadering gegaan.
Een woordvoerder van de gemeente kon nog niet zeggen wanneer er een reactie van B&W valt te verwachten.
Provincie:
Tag(s):