vrijdag, 11. februari 2005 - 22:05

Donner verbiedt slaan kinderen

Den Haag

Geestelijk of lichamelijk geweld of andere vormen van vernedering door de ouders zijn niet acceptabel bij de verzorging en opvoeding van kinderen. Deze norm wil minister Donner van Justitie vastleggen in een wet.
<BR>Volgens het wetsvoorstel van de minister hebben ouders de verplichting om hun kinderen te verzorgen en op te voeden zonder toepassing van geweld of vernedering.

Het nieuwe artikel wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek onder de bepalingen die gaan over het 'ouderlijk gezag'. Het wetsvoorstel wijzigt de strafbaarstelling van kindermishandeling in het wetboek van strafrecht niet.

Het belangrijkste doel van het wetsvoorstel is het stellen van een norm. Daarnaast moet het nieuwe wetsartikel ouders bewust maken van de manier waarop zij hun kinderen corrigeren.

Ook kan een verdachte van kindermishandeling zich door de normstelling minder eenvoudig beroepen op het ouderlijk tuchtrecht als rechtvaardigingsgrond voor zijn of haar daden.

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 50.000 tot 80.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Enkele tientallen kinderen per jaar overlijden als gevolg van kindermishandeling.

Op dit moment loopt een onderzoek naar de precieze omvang van kindermishandeling. De resultaten worden begin 2006 verwacht.

Provincie:
Tag(s):