woensdag, 23. februari 2005 - 15:08

Donner wil meer adoptiekinderen toelaten

Den Haag

In een brief die minister Donner woensdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd staat dat hij meer aspirant-ouders de kans wil geven een kind te adopteren. Sinds enkele jaren is het aantal adoptiekinderen dat naar Nederland komt stijgende, vooral uit China kwamen afgelopen jaar meer kinderen. Op dit moment mogen er jaarlijks 1500 kinderen uit het buitenland geadopteerd worden, dit wil Donner verhogen naar 1800.
<BR>Met het voorstel wil de minister ook de adoptieregels versoepelen, waardoor het ook mogelijk wordt om twee kinderen in een keer te adopteren.

Het ministerie komt ook met een wetsvoorstel waardoor de adoptieprocedure efficiënter zal worden. Ouders die de verplichte voorlichtingscursus, het gezinsonderzoek en de voorbereidingscursus hebben gevolgd krijgen dan een verklaring die niet drie maar vier jaar geldig is. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):