woensdag, 23. maart 2005 - 9:29

Doordringende beelden voor opsporing

Delft

TNO Defensie en Veiligheid heeft een camera ontwikkeld die dwars door de kleding heen kan kijken. De camera detecteert met behulp van Radiometrie (electromagnetische straling) van onder de kleding verborgen wapens en eventueel ook explosief materiaal is een belangrijk punt van aandacht in de hedendaagse maatschappij. Niet alleen op vliegvelden worden mensen en bagage onderzocht. Ook bij de toegang van voetbalstadions, discotheken en andere locaties waar groepen mensen samenkomen,

wordt tegenwoordig vaak gecontroleerd op het bezit van wapens. Voor politiefunctionarissen op straat zou het eveneens handig zijn om snel en effectief te kunnen onderzoeken of mensen wapens bij zich dragen. Met de huidige stand van de techniek is het niet eenvoudig om dit te bewerkstelligen. Hoewel de gebruikte apparatuur meestal zeer “high-tech� is, zijn er altijd situaties waarbij het apparaat niet goed toepasbaar is.

Met de komst van millimetergolf radiometrie is dit doel weer een stap naderbij gekomen, het is hiermee mogelijk om op eenvoudige wijze beelden te maken van onder de kleding verborgen wapens. Omdat het nu nog een experimenteel apparaat betreft is er nog ongeveer 1 minuut nodig voor een opname, maar in de nabije toekomst zal deze tijd veel korter zijn. Door de goede resolutie komt in gedachten de
vergelijking op met een camera, daarom wordt het apparaat ook aangeduid als millimetergolf camera.

Voorbeelden en toepassingsmogelijkheden. De voorbeelden in de bijgevoegde plaatjes tonen de mogelijkheden aan van de millimetergolf camera. De radiometer opname toont duidelijk het pistool dat onder een jas is verstopt, op de gewone foto is het wapen onzichtbaar. Het andere voorbeeld toont de mate van detail die de millimetergolf camera kan waarnemen. De spaken van het fietswiel zijn makkelijk te zien.

De laatste foto toont de radiometer zelf, het totale apparaat meet ongeveer 30 cm bij 30 cm bij 30 cm (exclusief de PC (laptop) voor de opname van de gegevens). Enkele toepassingsmogelijkheden zijn reeds genoemd in het voorgaande. Alle hebben betrekking op het beveiligen van gebieden, gebouwen of mensen. De millimetergolf camera bevindt zich momenteel in het R&D stadium, een praktijkexemplaar zal na de uitontwikkeling beschikbaar komen om in de praktijk te testen.

Nog te onderzoeken aspecten. Naast de technische uitontwikkeling worden verdere verbeteringen verwacht vanuit de beeldverwerking. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via beeldbewerking alleen die delen uit het radiometerbeeld te laten zien die als wapen worden aangemerkt, om een detectie te vergemakkelijken. Een andere mogelijkheid is om de beelden volledig automatisch te laten onderzoeken door voldoende slimme programmatuur en een alarm te laten gaan als er een wapen wordt gedetecteerd. ©BON/Foto+Bron/ TNO
Categorie:
Tag(s):