maandag, 20. juni 2005 - 12:46

Dorpswachters tegen overlast

Makkum

Omdat met name in het toeristenseizoen grote groepen gasten Makkum bezoeken, gaat de gemeente Wûnseradiel 2 dorpswachten aanstelen. Zij zullen in de periode van 4 juli tot 8 augustus dienstdoen. Met de inzet van deze dorpswachten willen de Politie Fryslân en de gemeente Wûnseradiel meer inhoud geven aan het toezicht op straat.

De dorpswachten zullen mensen aanspreken op verkeerd gedrag en in geval van overtredingen zullen ze de politie inschakelen. Daarnaast zijn ze aanspreekpunt voor toeristen en bewoners.
Naast de inzet van de beide dorpswachten zal de politie in elk geval twee dagen in de week regelmatig aanwezig zijn in Makkum.

In Makkum en op recreatiegebied de Holle Poarte bij Makkum is al regelmatig toezicht. De gemeente heeft een recreatiewacht aangesteld die met name in het recreatiegebied actief is. Daarnaast is er een parkeerwacht die optreedt tegen fout geparkeerde auto’s. ©BON/foto: Jaring Rispens
Provincie:
Tag(s):