zondag, 16. januari 2005 - 13:26

Dreigend tekort aan kerkmusici

Roermond

In Limburg dreigt een tekort aan opgeleide kerkmusici. Dit zegt de Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) in een brief aan het Bisdom Roermond. Het tekort betreft vooral organisten, dirigenten en cantors.
<BR>Limburg beschikt over voldoende koorzangers binnen de kerk, ongeveer 15000. Het ontbreekt de kerk echter aan goed opgeleide kerkmusici zoals dirigenten of organisten voor het leiden van de kerkzang.

Volgens secretaris Augenbroe van de NSGV zijn er verschillende oorzaken te noemen: “Jongeren zijn minder geïnteresseerd in kerkmuziek, niet kerkelijke koren betalen vaak beter en niet alle parochies zien het belang van een opgeleide kerkmusicus in�. Volgens Augenbroe zal er over een aantal jaren een tekort ontstaan als er nu geen nieuwe mensen worden opgeleid. Aan de muziekhogeschool “Kreato� in Thorn gaat aan het eind van deze maand een nieuwe cursus voor dirigenten van start. De cursisten kunnen zich binnen die opleiding specialiseren in kerkmuziek. De belangstelling voor die richting valt tot nu toe nog tegen. © BON/foto: John Peters
Provincie:
Tag(s):