zaterdag, 10. december 2005 - 20:08

Drenthe en Meppel gaan meer samenwerken

Meppel

Afgelopen dinsdag hebben de provincie Drenthe en de gemeente Meppel afgesproken op een aantal onderwerpen intensiever samen te gaan werken, met als doel de stedelijke ontwikkeling van Meppel een verdere impuls te geven. De provincie en de gemeente gaan in elk geval samenwerken rond het thema stedelijk waterbeheer in Meppel en de aanhechting van de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen aan het centrumgebied. Ook gaan de gemeente en de provincie samen optrekken bij de ontsluiting van het centrum.

Provincie en gemeente willen mogelijkheden verkennen om het stedelijk waterbeheer verder vorm te geven. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar waterberging en waterkwaliteit, maar ook naar de gebruiksfunctie van water in de stad. Voor de stad Meppel heeft het water altijd een belangrijke rol gespeeld. Samen met het waterschap gaan de gemeente en de provincie zoeken naar mogelijkheden om nieuwe, innovatieve plannen te ontwikkelen en uit te werken voor stedelijk waterbeheer.
Provincie:
Tag(s):