vrijdag, 7. januari 2005 - 0:28

Drie Koningen collecteren voor Azië

Het is 18.00u. Postend bij de brug over het Albertkanaal te Vroenhoven, een Belgisch plaatsje bij de grensovergang Maastricht, zag ik ze al in de verte aankomen. 3 mannen, gekleed als 3 koningen op de dag van 3 koningen. Achter hun liepen enkele volgelingen met collectebussen in de hand. Hun tocht liep richting de grens bij Maastricht. Bij elk huis waar licht brandde klopten zij aan. "Drie koningen, drie koningen......." klonk er.

Twee met een Maastrichts accent en een met een Belgische tongval. De heren Jos Bams en Paul Block, beide ondernemers in Nederlands Limburg en een straatgenoot Jean-Pierre Swinnen, besloten te collecteren voor het goede doel. In dit geval voor de slachtoffers in Azië. Het idee was vorig jaar rond deze tijd al ontstaan, maar dan als ludieke grap. Echter het bleef bij een idee. De ramp in Azië was dit jaar de aanleiding om toch vorm te geven aan dit idee. Er moest hulp komen.
De meeste bewoners van Vroenhoven waren verrast. Omdat ze zelf woonachtig zijn in het plaatsje waren het bekende gezichten en er werd dan altijd wat in de collectebussen gestopt. Ook de plaatselijke horeca bleef niet achter. Aangezien er eigenlijk geen grenzen meer zijn tussen België en Nederland, zetten de 3 heren en hun gevolg hun uitstapje even de grens over en mocht een deel van de Maastrichtse wijk Wolder, hun potje ook vullen.
Om 21:30u eindigde hun tocht in de Smokkelhoeve te Vroenhoven, waar het geld werd geteld en uitgereikt aan dhr. Nassen, Directeur van de plaatselijke Bank. De collectie heeft in totaal een bedrag van € 2005,- opgebracht. © BON/tekst en foto's: Jean-Pierre Geussens
Provincie:
Tag(s):