maandag, 10. januari 2005 - 8:07

Drielanden-west wordt Waterland

Harderwijk

Naar verwachting rond 2008 start aan de westkant van Drielanden de bouw van de derde en alweer laatste fase van de wijk. De gemeente is begonnen met plannen voor dit gebied. Als eerste stap komt er een nieuw bestemmingsplan Drielanden-west. Ook over het beeld van de wijk wordt al nagedacht. Dat karakter zal alles te maken hebben met de ligging vlak tegenover het water van het Wolderwijd. Kortom: Drielanden-west wordt Waterland. Tussen 2008 en 2017 verrijzen hier ongeveer 1300 woningen. Dat brengt de totale omvang van Drielanden op zo’n 4600 huizen.

Drielanden is een zorgvuldig ontworpen wijk, opgehangen aan een duidelijke structuur van groene gebieden en goed vormgegeven verkeersroutes. Samen vormen ze de ‘dragerstructuur’. In Drielanden-west wordt dit idee doorgezet. De wegen en groengebieden worden nauwgezet vormgegeven, met hier dus bovendien als typisch element het water in de wijk.

Nood en deugd
Water is een aantrekkelijk en speels element, maar gezien de grondwaterstand ook een noodzaak. Van die noodzaak wordt een deugd gemaakt. Het Veluwse water dat in sommige delen van Drielanden als sprengen aan de oppervlakte treedt, slingert via een singelpartij door Waterland en geeft de wijk zo extra karakter.
Een andere belangrijke natte drager in Waterland is de Blauwe Long. Dat wordt een parkachtig groengebied langs de Beek van den Hooge Geest die vanuit Ermelo door Drielanden stroomt. De Blauwe Long vormt de grens van Harderhout en Waterland. De rand van Waterland wordt dus zichtbaar in de vorm van een beekje.
Dit beekje mondt uit in de grote vijver die komt te liggen in de ‘crescent’, de halfronde hoge bebouwing die langs de A28 nu al zichtbaar wordt. Deze waterpartij verzamelt het water dat door Drielanden stroomt. De vijver met de bebouwing daaromheen wordt ook voor Waterland beeldbepalend. Verder is de ligging van de wijk tegenover het Wolderwijd, slechts gescheiden door de A28, bepalend. Het bestemmingsplan voorziet in twee ‘oversteken’voor langzaam verkeer naar de stranden bij Horst. Via het Zeepad is dan ook de Binnenstad voor fietsers op een aantrekkelijke manier bereikbaar.

Middenin de wijk Waterland speelt water eveneens een centrale rol. Omringd door water en op het knooppunt van belangrijke ontsluitingsroutes moet hier een bijzonder gebouw verrijzen, een markant oriëntatiepunt van Waterland.
Overigens wil het bestemmingsplan voor Waterland ook de bestaande elementen tot hun recht laten komen. Zo wordt de bestaande Waterplassteeg als fietsroute naar en door Waterland opgenomen. Verder gaat een aantal waardevolle houtwallen aan de zuidzijde van het gebied deel uitmaken van de groenstructuur van de toekomstige woonbuurten.

Centrum
Voor centrale voorzieningen steunt ook Waterland straks op het centrumvoorzieningen rond het Triasplein. Dat plein is via de Waterplassteeg per fiets linea recta bereikbaar. Voor de automobilist wordt Waterland ontsloten via de aansluitingen op de doorgetrokken Groene Zoomweg.

Op dit moment denken de stedenbouwkundige ontwerpers van de sector Stadsontwikkeling dus na over een duidelijke hoofdstructuur van de wijk. De meer gedetailleerde invulling van de verschillende woonbuurten wordt pas over een aantal jaren vastgelegd. Het bestemmingsplan voor Drielanden-west dat woningbouw mogelijk moet maken bevat daarom nu nog alleen een globale woonbestemming.

Informatie-avond
Bent u benieuwd naar de plannen, kom dan volgende week dinsdag 11 januari om 19.30 uur naar de informatieavond over Waterland in het stadhuis. Daar worden de plannen voor Waterland toegelicht, inclusief de inhoud van het bestemmingsplan Drielanden-west en de planologische procedure.
Vanaf 14 januari ligt in het stadhuis het volledige bestemmingsplan Drielanden-west ter inzage. Vanaf dat moment kunt u het bestemmingsplan inzien en gedurende vier weken uw eventuele reacties geven in het kader van de inspraakprocedure.
Provincie:
Tag(s):