woensdag, 21. december 2005 - 8:45

Dunning bos aan zuidzijde DierenPark Amersfoort

Amersfoort

DierenPark Amersfoort gaat in nauwe samenwerking met Het Utrechts Landschap het bos aan de zuidzijde van het park dunnen. Dit is noodzakelijk voor het behoud van een gezond en vitaal bos. De werkzaamheden starten begin januari en nemen een paar weken in beslag.

Onder begeleiding van Het Utrechts Landschap gaat DierenPark Amersfoort het bos dunnen tussen het parkeerterrein van het DierenPark en het fietspad naast het spoor aan de zuidzijde. Aangezien Het Utrechts Landschap al bezig is met onderhoud van het Bos Birkhoven Bokkeduinen, heeft DierenPark Amersfoort besloten om hierbij aan te haken en gebruik te maken van de aanwezige kennis van bosbeheer. Dunning van het bos heeft een positief effect op de ontwikkeling van de bomen in het bos. Ze krijgen meer lucht en ruimte om flink uit te dijen. Daarnaast krijgen zaailingen ook de kans om weer de kop op te steken zodat er natuurlijke verjonging van het bos optreedt. Zoals gebruikelijk vindt de dunning van het bos plaats in de winter omdat dit buiten het broedseizoen van de vogels valt.
Provincie:
Tag(s):