maandag, 10. januari 2005 - 14:28

Eén op de zes Nederlanders draagt geen identiteitsbewijs

Rijswijk

Bijna een week na de invoering van de identificatieplicht (6 januari 2005), blijkt ongeveer één op de zes (17%) Nederlanders geen identiteitsbewijs bij zich te dragen. Ruim acht op de tien Nederlanders van veertien jaar en ouder dragen wel een identiteitsbewijs bij zich als zij de straat op gaan: 58 procent doet dat altijd en 25 procent meestal.

In de helft van de gevallen heeft men een rijbewijs bij zich, een kwart draagt een Nederlandse identiteitskaart bij zich en één vijfde deel een paspoort. Slechts één procent noemt iets anders dan deze geldige identiteitsbewijzen; dit betreft in bijna alle gevallen een kopie van een geldig identiteitsbewijs.
Ook als aan alle Nederlanders gevraagd wordt met welke identiteitsbewijzen men zich legitimeren kan, blijkt een ruime meerderheid de juiste identiteitsbewijzen te noemen: paspoort, rijbewijs en Nederlandse identiteitskaart. Een enkeling noemt de (niet als identiteitsbewijs toegestane) OV-Jaarkaart of 50+ of 65+ kaart. Met andere woorden: de kennis over de nieuwe regel is relatief groot.

Waarom geen identiteitsbewijs
Degenen die geen identiteitsbewijs bij zich dragen blijken het in ruim eenderde van de gevallen gewoon te vergeten ("nog niet aan gedacht", "slordigheid"). Een kwart heeft geen identiteitsbewijs uit principiële redenen ("ik vind het te gek voor woorden dat ik me als Nederlander moet identificeren"). Tenslotte is er nog een groep die het identiteitsbewijs niet bij zich draagt omdat men bang is voor verlies of diefstal.
Dit laatste argument (angst voor diefstal) kan op meer bijval rekenen. Van alle Nederlanders is maar liefst een kwart bang voor diefstal. Vrouwen blijken hiervoor wat banger dan mannen. Logisch, want vrouwen dragen hun identiteitsbewijs vooral in een tas, terwijl mannen het bewijs vooral in jaszak of broekzak dragen.

Ruime meerderheid Nederlanders begrijpt en ondersteunt doel identificatieplicht
Op de vraag of men weet wat het doel van de identificatieplicht is, weet zeventien procent geen antwoord te geven. De overige 83 procent zegt te weten wat het doel is en zit met zijn of haar antwoord ook min of meer op het juiste spoor.
Eenderde van alle Nederlanders geeft als antwoord "het bevorderen van de veiligheid op straat", acht procent denkt dat de plicht is ingevoerd om "allochtonen, illegalen, buitenlanders of moslims te kunnen controleren". De overige 43 procent komt met een ander antwoord dat veelal neerkomt op het juiste antwoord. Enkele citaten: "Als er calamiteiten zijn, zoals ongeval of aanrijding, dan kan de politie zien wie je bent", "Criminelen kunnen sneller opgepakt worden", "Dat ze meteen kunnen nagaan wie je bent bij narigheid".
Maar liefst acht op de tien Nederlanders vinden de invoering van de identificatieplicht een goede maatregel. Vooral ouderen staan achter de maatregel.

bron: TNS NIPO
©BON/foto: fbf


Categorie:
Tag(s):