dinsdag, 1. februari 2005 - 14:25

Ede draagt beheer vijvers en singels over aan waterschap

Ede

Dinsdag 1 februari heeft wethouder P. van ’t Hoog en dijkgraaf K. van de Langemheen de overeenkomst 'Overdracht Stedelijk Water Ede' ondertekend. Waterschap Vallei & Eem heeft per 1 januari 2005 het beheer en onderhoud van watergangen in stedelijk gebied overgenomen van de gemeente Ede. De besturen van beide partijen hebben in december vorig jaar de overdracht in een overeenkomst vastgelegd. De overeenkomst is door ondertekening van wethouder en dijkgraaf officieel bekrachtigd.

Overdracht primaire watergangen
De overdracht van het stedelijk waterbeheer is een gevolg van nieuwe wetgeving. Een waterschap is verantwoordelijk voor de kwaliteit, het onderhoud en beheer van het oppervlaktewater in het buitengebied en controle van deze activiteiten. Volgens de wet is een waterschap nu ook verantwoordelijk voor de primaire watergangen in stedelijk gebied. Dit zijn vijvers en singels die grotere hoeveelheden water afvoeren of kunnen opvangen. De kleinere watergangen in de bebouwde kernen buiten Ede vallen daar niet onder. Het beheer en onderhoud van watergangen in de buitenkernen blijven in handen van de gemeente.

Waterschap Vallei & Eem is gespecialiseerd in het beheer en onderhoud van watergangen. Dat het waterschap deze taken overneemt van de gemeente ligt voor de hand. Beide partijen verwachten dat het beheer en onderhoud van watergangen op hetzelfde niveau gehandhaafd blijven, maar efficiënter uitgevoerd kan worden.

Samenwerking in het Waterplan
Zowel wethouder van ’t Hoog als dijkgraaf van de Langemheen benadrukten de samenwerking tussen Ede en het waterschap. Zo is het waterschap een belangrijke partner in het Waterplan van gemeente Ede. In dit plan streven de samenwerkende partijen naar een duurzame vorm van waterbeheer, waarin meer ruimte is voor natuurlijke processen, flora en fauna. Na de ondertekening bezochten de aanwezigen een nabijgelegen singel in de wijk Veldhuizen. Langs deze, onlangs door het waterschap uitgebaggerde singel, is een natuurvriendelijke oever aangelegd.

Gemeente blijft aanspreekpunt
Het onderhoud, zoals reparaties aan beschoeiingen, baggeren, maaien van waterplanten en het peilbeheer wordt vanaf 1 januari uitgevoerd door Waterschap Vallei & Eem. De gemeente blijft de beplanting langs de oevers beheren. Inwoners kunnen met vragen of meldingen met betrekking tot vijvers en singels wel gewoon terecht bij het meldpunt Beheer van de gemeente, telefoon (0318) 680 660. Gemeente en waterschap overleggen wie welke actie moet ondernemen.
Provincie:
Tag(s):