woensdag, 21. december 2005 - 12:18

Een ambulance binnen 15 minuten

De provincie Gelderland vindt dat er binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse moet zijn als dat nodig is. Het spreidingsplan ambulancezorg, dat afgelopen zomer is vastgesteld, maakt dat – in theorie - ook mogelijk. De praktijk blijkt weerbarstiger.

In veel gevallen is de ambulance binnen 15 minuten ter plaatse. Gedeputeerde Staten willen dat dat in de toekomst in een nog groter deel van de gevallen gebeurt. Daarom trekken zij geld uit voor een experiment met motor-ambulances in de regio’s Gelderland-Midden en –Zuid.

Ook komen er fondsen voor het installeren van communicatie-apparatuur bij Centrale Post Ambulancedienst (CPA) en in de auto’s van de huisartsenposten Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk, Winterswijk en Zutphen. Met deze apparatuur kan de CPA in de avond, nacht en weekenduren zien waar de dienstdoende huisarts zich bevindt en met hem com-municeren.

Eenzelfde apparaat komt in een Krankenwagen van de Rettungswache Isselburg. Daardoor kunnen de afspraken die de Nederlandse en Duitse ambulancediensten hebben gemaakt over grensoverschrijdende samenwerking beter worden uitgevoerd. Vooral in de kern Dinxperlo leidt dit tot betere ambulancezorg.

Bij voorjaarsnota is door Provinciale Staten in totaal € 207.500 gereserveerd voor deze experimenten.
Provincie:
Tag(s):