maandag, 25. juli 2005 - 15:34

Een op de tien werkenden heeft een Burn-out

Den Haag

In 2004 had ongeveer een op de tien werkenden last van burn-out klachten. Dit is evenveel als in voorgaande jaren. In het onderwijs en de horeca raken de meeste mensen opgebrand. De hoge werkdruk, de beperkte ontplooiingsmogelijkheden en de geringe zeggenschap over de eigen werkzaamheden in deze bedrijfstakken zijn hier mede verantwoordelijk voor.

Uit deze CBS-enquête Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), blijkt dat 7 miljoen werkzame mensen die Nederland kent, daarvan 7000 werkende zich opgebrand voelen. Ook blijkt dat evenveel vrouwen als mannen last hebben van een burn-out.

Vooral in onderwijs en horeca branden mensen eerder op. In de periode 2001-2003 was het aandeel werkenden met burn-out klachten het hoogst in het onderwijs (14 procent) en de horeca (12 procent). Naar verhouding laag was het bij de financiële instellingen, waar het om 6 procent van de werkenden ging.

De kans om opgebrand te raken hangt sterk samen met psychische werkbelasting. Vooral hoge werkdruk en weinig ontplooiingsmogelijkheden zijn van invloed. Mensen met een hoge werkdruk hebben 3,4 keer zoveel kans op burn-out klachten als mensen met een lage werkdruk.
Categorie:
Tag(s):