dinsdag, 1. november 2005 - 19:18

Eerste ‘Marcus van Eindhoven’-Munt

Eindhoven

Op dinsdag 1 november om 17.15 uur heeft burgemeester Sakkers de eerste Marcus-munt in het Archeologisch Informatiecentrum naast de Catharinakerk in Eindhoven geslagen. De muntslager van het Historisch Openlucht Museum Eindhoven assisteerde hem daarbij. De koperen munten zijn gemaakt naar middeleeuws model en zijn vanaf 1 november verkrijgbaar bij het Historisch Openlucht Museum Eindhoven (HOME) en het Archeologisch Informatiecentrum.

Op de voorzijde van de munt staat de beeltenis van Marcus van Eindhoven met de tekst: 'MARCUS VAN EINDHOVEN'. Tussen deze woorden staat het logo van de Stichting Echt Eindhoven. Op de achterzijde staat een Lotharings kruis met het middeleeuwse stadswapen van Eindhoven. In de vier kwartieren van het kruis staan het rad van St. Catharina, een troffel, een DNA-molecuul en het logo van HOME afgebeeld. Rondom op de zijkant van de munt staat geschreven:
‘MONETA ARCHEO LOGICA ENDHOVIA’ (archeologisch geld van Eindhoven). De opbrengst van de verkoop van de Marcusmunt komt ten goede aan het muziektheater ‘Het Marcus Mysterie’.

In 2002 werd een kinderskelet gevonden tijdens de opgravingen in het koor van de middeleeuwse St. Catharinakerk in de stadskern van Eindhoven. Het geslacht van dit kind, een jongen, werd bepaald aan de hand van geconserveerd DNA-materiaal. Het jongetje kreeg de naam Marcus van Eindhoven, omdat op zijn lijkwade een Venetiaans muntje met de afbeelding van de Heilige Marcus werd aangetroffen. Verder onderzoek wees uit dat Marcus een tienjarig jongetje was uit een gegoede familie. Het koor van de St. Catharinakerk wordt in 2005 en 2006 volledig opgegraven, waarbij van honderden skeletresten DNA-monsters worden genomen. Dit DNA is zowel van historisch als van medisch belang.
Provincie:
Tag(s):