woensdag, 20. juli 2005 - 14:26

Eerste ziekenhuistarieven op kiesBeter.nl

Bilthoven

Voor het eerst in Nederland kan iedereen nu ziekenhuizen vergelijken op basis van prijs. De website kiesBeter.nl bood al gegevens over specialismen en voorzieningen. Nu zijn daar ook de prijzen aan toegevoegd die ziekenhuizen rekenen voor een aantal veel voorkomende behandelingen. Die bedragen kunnen behoorlijk uiteenlopen. Het gaat om de prijzen van 21 veel voorkomende aandoeningen, waaronder amandelen, rughernia, spataderen, staar en suikerziekte. Die vormen het zogenaamde B-segment van de Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Dit zijn de eerste DBC’s waarover zorgverzekeraars en ziekenhuizen vrij kunnen onderhandelen en waarvoor dus geen door de overheid vastgestelde tarieven meer gelden.

Op kiesBeter.nl staan nu de prijzen die ziekenhuizen rekenen voor zorg waarvoor zij geen contract hebben gesloten met de verzekeraar in kwestie.DBC’s zijn sinds begin dit jaar de standaard “producten� die ziekenhuizen kunnen leveren. Een DBC omvat een complete behandeling: van het eerste consult of onderzoek tot en met de eventuele ingreep. Deze nieuwe manier van administreren moet de productiekosten van ziekenhuizen transparanter maken, en het afrekenen met patiënten en verzekeraars vereenvoudigen. In sommige gevallen kan de keuze voor het ene of het andere ziekenhuis de consument een flink bedrag schelen. Dit jaar zal dit nog niet vaak voorkomen, maar vanaf 1 januari 2006 des te meer. Dan wordt de nieuwe Zorgverzekeringswet van kracht. De nu beschikbare prijzen zijn voor ziekenfondsverzekerden nu al van belang als hun verzekeraar geen contract heeft met het betreffende ziekenhuis. Voor particulier verzekerden zijn deze prijzen interessant als hun verzekeringspolis de behandeling niet of slechts gedeeltelijk vergoedt. Zij kunnen hiermee hun ziekenhuisrekening controleren.Maar ook vooraf kan de informatie van pas komen. In de genoemde gevallen kan de consument op kiesBeter.nl opzoeken hoeveel een ziekenhuis voor een behandeling uit dit B-segment rekent. Bij zijn verzekeraar moet hij nagaan of er een standaardbedrag wordt vergoed. Om te weten hoeveel hij hiervoor zelf zou moeten betalen, moet hij dat standaardbedrag aftrekken van de gevonden prijs. KiesBeter.nl is een product van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De informatie op de site is afkomstig van verschillende aanbieders van informatie, zoals het College voor Zorgverzekeringen, de Consumentenbond en de Nederlandse ziekenhuizen.
Provincie:
Tag(s):