vrijdag, 30. september 2005 - 14:11

Eisenpakket voor uitzendbureaus.

Den Haag

Werkgevers die arbeid inhuren zijn zo beter beschermd tegen fraude. Het eisenpakket, in de vorm van een Nederlandse norm, is opgesteld door de uitzendbranche zelf. Zij deden dit samen met partijen uit het bedrijfsleven die veel gebruik maken van uitzendkrachten. Op 5 oktober bespreekt de Tweede Kamer of de norm - NEN 4400 - als wettelijk erkend fraudebestrijdingsmiddel kan worden gebruikt.

De nieuwe norm is niet alleen bedoeld voor degene die arbeid inhuurt, maar ook voor degene die werk aannemen. De industrie, de uitzendsector, de agrarische sector en de vleessector hebben via de norm hun huidige controles en registraties op elkaar afgestemd. De norm moet leiden tot één landelijk controlesysteem en register van gescreende, goedgekeurde uitzendbureaus en aannemers.

De norm en het landelijk register moeten het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk een stuk gemakkelijker en fraudebestendiger maken. De norm geeft aan waaraan het uitzendbureau of de aannemer moeten voldoen. Het document stelt strenge eisen aan de personeelsadministratie en loonadministratie. Ook geeft de norm de criteria die toegepast moeten worden om te beoordelen of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet. De goedgekeurde organisaties ontvangen een certificaat. Vervolgens worden ze opgenomen in het register, dat via internet te raadplegen zal zijn.
Categorie:
Tag(s):