vrijdag, 23. december 2005 - 12:26

Elf sollicitanten voor burgemeesterschap Epe

Epe

Op de vacature voor het ambt van burgemeester voor de gemeente Epe hebben zich elf sollicitanten aangemeld. Acht mannen en drie vrouwen hebben belangstelling voor de functie, waarop tot 15 december jongstleden kon worden gesolliciteerd. De jongste kandidaat is 49 jaar en de oudste 58 jaar.

Herkomst.:
Vier van de sollicitanten zijn (oud)burgemeester en vijf zijn raadslid. De overige twee sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs of de sector dienstverlening.

Politieke achtergrond
De sollicitanten hebben de volgende politieke kleur:
VVD: 6
CDA: 3
PvdA: 1
D’66: 1

De sollicitanten zullen de komende tijd gesprekken voeren met de Commissaris van de Koningin en vervolgens met de vertrouwenscommissie uit de raad. De gemeenteraad hoopt in maart 2006 de nieuwe burgemeester bekend te kunnen maken.
Provincie:
Tag(s):