dinsdag, 26. juli 2005 - 12:28

Energierekeningen inzichtelijker voor consument

Den Haag

De energiebedrijven hebben hun rekeningen voor de consument inzichtelijker gemaakt. Tegelijkertijd is op een aantal gebieden nog verdere verbetering noodzakelijk, aldus de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dit concludeert de NMa op basis van de richtlijn die zij medio vorig jaar samen met de energiesector heeft opgesteld voor duidelijke energierekeningen. Met de richtlijn wil de toezichthouder de inzichtelijkheid van rekeningen vergroten en daarmee de transparantie voor de consument op de energiemarkt verbeteren.

De Directie Toezicht Energie (DTe), onderdeel van de NMa, nam het initiatief tot het opstellen van de richtlijn nadat zij veel klachten van consumenten ontving over onduidelijke energierekeningen. Zo ontbrak op veel rekeningen een uitleg over prijsstijgingen of werden gehanteerde begrippen onvoldoende toegelicht. Begin dit jaar heeft DTe bij alle energieleveranciers en netbeheerders energierekeningen opgevraagd en deze getoetst aan de 16 criteria uit de richtlijn.

De energierekeningen zijn vooral verbeterd als het gaat om het vermelden van meterstanden, de meetdata, het verbruik en de te betalen bedragen. Volgens de criteria komen bij de leveranciers de rekeningen van NRE Energie en RWE Energy Nederland als het meest duidelijk uit de bus. Bij de netbeheerders zijn de energierekeningen van NRE Netwerk en ENBU (netbeheerder van Eneco in Provincie Utrecht) het meest duidelijk.
Categorie:
Tag(s):