vrijdag, 1. juli 2005 - 9:58

Essent neemt voor 50% belang in Vagron

Arnhem

Essent Milieu heeft overeenstemming bereikt over de overname van het 50% aandeel van Grontmij in Vagron per 30 juni 2005. Essent Milieu verkrijgt hiermee een 100% belang in Vagron. Vagron is gevestigd in de stad Groningen en bedrijft een scheiding- en vergistinginstallatie voor de verwerking van huishoudelijk restafval uit de provincie Groningen.

Essent Milieu heeft sinds de oprichting van Vagron in 1987 een 50% belang in dit bedrijf. Momenteel wordt jaarlijks circa 200.000 ton restafval verwerkt en gescheiden in herbruikbare deelstromen en een organische fractie die vergist wordt. Het hieruit verkregen biogas wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en warmte.

De aankoop van Vagron past uitstekend in de vernieuwde opzet van Essent Milieu, waarbij de kernactiviteiten zijn geconcentreerd op de duurzame verwerking van brandbaar afval, organisch afval en mineraal/niet-brandbaar afval. De aankoop van Vagron betekent een verdere versterking van de positie van Essent Milieu op de nationale afvalmarkt. Daarnaast vindt Essent Milieu het van groot belang dat de jarenlange relatie die het heeft met de overheden voor de verwerking van het Groningse afval, met de overname wordt bestendigd.

Essent Milieu
Essent Milieu is een van de grootste afvalverwerkende bedrijven in Nederland. Jaarlijks verwerkt zij rond 3 miljoen ton afval in haar verbrandingsovens in Wijster en Moerdijk, haar composteerinstal-laties in Venlo, Maastricht, Deurne, Moerdijk en Wijster en diverse deponieën in het noorden en zuiden van ons land. Het aantal werknemers bedraagt circa 700 die zorgen voor een jaaromzet van 414 miljoen euro (2004). Essent Milieu wil actief bijdragen aan een schone omgeving door een duurzame bedrijfsvoering (via energie uit afval, hergebruik van materialen) en wil een betrouwbare partner zijn met een redelijk prijsniveau in de be- en verwerking van afval.
Categorie:
Tag(s):