woensdag, 2. november 2005 - 21:23

Europese top studenten

Maastricht

De universiteit van de toekomst krijgt op 2, 3 en 4 november vorm in Maastricht. Dertig topstudenten uit binnen- en buitenland debatteren tijdens de Eurotop for Top Students drie dagen over het academisch onderwijs van de toekomst. De deelnemers zijn afkomstig van universiteiten waarmee de Universiteit Maastricht nauwe contacten onderhoudt, te weten de universiteiten van Kopenhagen, Dublin, Warwick, Mannheim, Toulouse, Aken, Luik, Hasselt, Tilburg en Eindhoven.

Het thema van deze eerste Eurotop for Top Students is ‘The university of the future’. Aan de hand van het Probleem-gestuurd Onderwijssysteem van de Universiteit Maastricht, gaan de studenten in kleine groepen de discussie met elkaar aan. Afgeleid van het thema wordt er gedebatteerd over subthema’s, die tot statements zullen leiden over hoe het onderwijs van de toekomst vorm dient te worden gegeven. Subthema’s zijn bijvoorbeeld: ‘Op welke academische competenties zou het hoger onderwijs zich moeten richten?’ en ‘Is het wenselijk hoger onderwijs op Europees niveau te standaardiseren?’ De statements worden na afloop breed gecommuniceerd naar onder andere de ministeries van onderwijs van Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Denemarken.

De Eurotop for Top Students is tot stand gekomen onder begeleiding van onder andere dr. ir. Jo Ritzen (voorzitter College van Bestuur UM) en prof. dr. Harald Merckelbach (hoogleraar experimentele psychologie aan de UM). Tijdens de discussie schuiven op donderdag ook prof. dr. Roger Dassen (bestuursvoorzitter van Deloitte Nederland) en prof. dr. Geert Blijham (bestuursvoorzitter UMC Utrecht) aan.

De deelnemende studenten zijn door hun universiteiten afgevaardigd als ‘beste drie studenten van de universiteit’. De UM ziet zichzelf als een universiteit voor en door studenten. Studenten zelf richting laten geven aan de universiteit van de toekomst, past dan ook uitstekend binnen het profiel van de UM. De manifestatie sluit ook aan bij het UM-motto: Internationaal en Innovatief.

De Eurotop for Top Students zal voortaan ieder najaar in Maastricht plaatsvinden, met naar verwachting een steeds breder spectrum van deelnemende universiteiten. Kijk voor een uitgebreid programma op www.unimaas.nl/eurotop
Provincie:
Tag(s):