zaterdag, 25. juni 2005 - 19:36

Explosieven op het strand

Domburg

Vrijdagochtend kreeg de politie de melding dat er, bij werkzaamheden bij een badpaviljoen, een kist met explosieven was aangetroffen. Kort na de melding werd de EOC (Explosieve Opruimings Commando) in kennis gesteld. Er werden ongeveer 70 handgranaten en 30 fosforgranaten aangetroffen. De kist werd door de OEC zorgvuldig uitgegraven omdat de explosieven in een slechte staat waren.

Er was ontploffingsgevaar waardoor de kist niet vervoerd kon worden. Er werd besloten deze op het strand ter ontploffing te brengen.

Met een shovel zijn de explosieven vervoerd naar het strand. De route er heen en de omliggende stranden werden uit voorzorg ontruimd. Omdat de waterstand op dat moment te hoog was, werd er gewacht tot in de avonduren. Omstreeks 20:15u werden ze tot ontploffing gebracht. Een uur later werd het strand weer vrijgegeven.

© BON - Foto: Image After
Provincie:
Tag(s):