donderdag, 23. juni 2005 - 13:25

Extra maatregelen op spoor vanwege hoge temperaturen

Utrecht

Door het warme weer worden de komende dagen tijdelijk minder wissels gebruikt, spoorbruggen zo min mogelijk gebruikt en goederentreinen gaan langzamer remmen. Railinfrabeheerder ProRail heeft tot deze extra maatregelen besloten nadat afgelopen maandag al de gebruikelijke maatregelen waren genomen om het warme weer het hoofd te kunnen bieden. Deze extra maatregelen zijn er op gericht om de treindienst met zo min mogelijk hinder voor de vervoerders af te wikkelen.

Voor donderdag en vrijdag worden temperaturen verwacht van 34 graden, daarbij bij een wolkenloze hemel, weinig wind en een hoge zonnestand. Dit leidt tot erg hoge temperaturen van spoorstaven, relaiskasten en stalen bruggen. Bij bruggen kan dit leiden tot de onmogelijkheid ze te weer goed te sluiten nadat ze open hebben gestaan. Bij bruggen die wel bediend moeten worden, komen extra storingsploegen. Ter voorkoming van bermbranden is gevraagd aan goederenvervoerders langzamer te remmen vanwege rondvliegende vonken. Wissels worden zo min mogelijk bediend wat tot aanpassing van de treindienst zal gaan leiden.
Provincie:
Tag(s):