woensdag, 2. februari 2005 - 13:41

Fietser krijgt van de Fietsersbond wél voorrang

Utrecht

Als reactie op het woensdag gepubliceerde onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) zegt de Fietsersbond: ‘Dit gaat in tegen bestaande aanbevelingen’.
<BR>
<BR>De Fietsersbond ziet in het statistisch onderzoek geen aanleiding om bestaande aanbevelingen te herzien. Rotondes met fietsers in de voorrang zijn heel veilig in vergelijking tot drukkere kruispunten.

Automobilisten begrijpen de voorrangsregeling op rotondes met voorrang voor fietsers beter dan op rotondes met geen voorrang voor fietsers. Dit is in een experimenteel onderzoek door TNO-menskunde vastgesteld.
Onduidelijkheid ontstaat juist door aan automobilisten wél voorrang te geven en aan fietsers niet.

Belang van uniformiteit
Voorrang voor fietsers op rotondes sluit aan bij de standaardregel: rechtdoorgaand verkeer heeft voorrang op afslaand verkeer.

Meer dan tweederde van de rotondes in ons land heeft voorrang voor fietsers en dat percentage stijgt. Dit komt door het CROW-aanbeveling uit 1998 die ondersteund wordt door IPO, VNG, 3VO, ANWB, TLN en Fietsersbond. Doordat gemeenten en provincies rotondes volgens dat advies bouwen, wordt een wildgroei van verschillende vormgeving en voorrangsregelingen tegengegaan.

Dit is goed voor meer uniformiteit en daarmee voor meer veiligheid. De Fietsersbond hoopt dat wegbeheerders vasthouden aan de bestaande aanbevelingen.

Geen nieuwe inzichten
De SWOV meldt enerzijds dat fietsers 'in de voorrang' niet de veiligheid hebben gekregen die zij verwachtte; terwijl anderzijds een bredere SWOV-studie naar kruispunten (R-2003-36) concludeert dat juist voorrang voor fietsers net zo veilig is als geen voorrang. Het verbaast de Fietsersbond, dat aan deze studie in het nieuwe rapport geheel voorbij gegaan wordt.

Verder constateert de Fietsersbond dat de SWOV ten onrechte geen onderscheid maakt tussen fietsers en bromfietsers. Doordat de bromfietser in 1999 van het fietspad naar de rijbaan verhuisd is, zijn de op oudere gegevens gebaseerde conclusies niet van toepassing op de huidige praktijk.

Kijk voor meer achtergronden op de website van de Fietsersbond

©BON/Sjaak Foto: FBF.NL

Bron:Fietserbond
Categorie:
Tag(s):