donderdag, 31. maart 2005 - 12:00

Fietsexcursie Waterplan

Harderwijk

De gemeente Harderwijk werkt samen met het Waterschap Veluwe aan het Waterplan Harderwijk. Dit plan richt zich op al het water binnen de gemeentegrenzen zoals schoon oppervlaktewater, voorkomen van grondwateroverlast, kansen voor waterrecreatie, riolering, etc. Harderwijk is de tweede gemeente op de Noord-Veluwe die werkt aan een Waterplan.

Water is binnen Nederland een serieus onderwerp. Door klimaatveranderingen, stijging van de zeespiegel en de toename van verhard oppervlak moeten we maatregelen nemen om ook in de toekomst droge voeten te houden. Ook voor Harderwijk heeft dit gevolgen. Door de stijging van het waterpeil in de randmeren kunnen, als er geen acties worden ondernomen, in de lager gelegen delen van de stad problemen ontstaan met grond- en oppervlaktewater. Zo kan daar het grondwaterpeil zo ver gaan stijgen dat kelders en kruipruimten onder water komen te staan. Ook goede afvoer van regenwater wordt steeds belangrijker doordat door de klimaatverandering in de toekomst er mogelijk meer regenwater zal gaan vallen. Alle reden dus om de knelpunten maar ook de kansen die het water in Harderwijk biedt te inventariseren.

Op de foto een wateruitlaat die jaarlijks meer dan een miljoen kubieke meter water afvoert vanuit Drielanden. Drielanden is van oorsprong een nat gebied met vooral in de winter hoge grondwaterstanden. Dat is niet optimaal voor woningbouw. Door een deel van het grondwater in te zamelen in singels en af te voeren zakt het grondwaterpeil en houden de inwoners van Drielanden toch droge voeten.
Provincie:
Tag(s):