vrijdag, 22. juli 2005 - 16:34

Financiële impuls voor Amersfoortse speeltuinen

Amersfoort

Burgemeester en wethouders stellen een bedrag van 17.500 euro beschikbaar om de achterstand in het onderhoud van de speeltoestellen bij speeltuinvereniging Soesterkwartier weg te werken. Verder investeert het college structureel 70.000 euro per jaar voor de jaarlijkse inspectie en het onderhoud van de speeltoestellen in alle Amersfoortse speeltuinen en voor onvoorziene uitgaven. De Stichting Welzijn Amersfoort (SWA) krijgt subsidie voor de uitvoering van een plan om meer omwonenden als vrijwilliger bij de speeltuinen te betrekken.

Amersfoort telt verspreid over een aantal wijken negen speeltuinen. Vier speeltuinen vallen onder de verantwoordelijkheid van de SWA. De overige vijf zijn zelfstandige speeltuinverenigingen. Alle negen speeltuinen krijgen jaarlijks subsidie van de gemeente. Dit is een bijdrage voor de kosten van huisvesting en activiteiten. De speeltuinen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speeltoestellen. Aan dit beheer en onderhoud en aan de veiligheid van de speeltoestellen stelt het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen eisen. Het lukt de speeltuinen niet om voldoende middelen en vrijwilligers te vinden om aan de eisen te kunnen voldoen. Daarom heeft het college eind 2004 eenmalig een bedrag van 68.540 euro beschikbaar gesteld. Met dit geld is de achterstand in het onderhoud van speeltoestellen in bijna alle speeltuinen weggewerkt. Dit jaar stelt het college nog eenmalig 17.500 euro extra beschikbaar om de achterstand bij speeltuinvereniging Soesterkwartier in te lopen. Dan voldoen alle speeltuinen aan de wettelijke regels.
Provincie:
Tag(s):