maandag, 5. september 2005 - 21:31

Financiële steun voor jonge boeren

Regio

Het Rijk heeft aan 188 jonge Brabantse boeren een subsidie van € 3,5 miljoen toegekend. Deze subsidie maakt een investering mogelijk van circa € 17,5 miljoen. De regeling is goedgekeurd door de Europese Commissie.
<BR>De grootste categorie van aanvragen betreft de melkveehouderij (45procent), de varkenshouderij vertegenwoordigt 21 procent van de aanvragen.
<BR>Er hadden 286 Brabantse boeren een aanvraag ingediend. Daarvan werden er 92 afgewezen. Dankzij het feit echter dat de Provincie Noord-Brabant zelf een bedrag van € 500.000 op tafel had gelegd in het kader van deze investeringssteun van jonge boeren, konden alsnog 19 aanvragen worden gehonoreerd. Uiteindelijk is hiervoor € 350.000 van het provinciale budget gebruikt.

Paul Rüpp, gedeputeerde van de ruimtelijke ontwikkeling en landbouw in Brabant, is blij met de steun voor de jonge boeren. Eind maart liep Rüpp een dag stage op het varkensbedrijf van Marco Opheij in Gemert. Dat gebeurde op uitnodiging van het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt BAJK. Bij die gelegenheid werd de steunregeling van het ministerie van LNV voor jonge boeren ter sprake gebracht. Het ministerie subsidieert voor 20 procent bij leningen die voor investeringen in het bedrijf zorgen. Het gaat om leningen van € 25.000 tot € 100.000. De helft van het geld komt uit Europa.

Rüpp: “Concrete vraag van de jonge boeren die dag was of ook Noord-Brabant aan de regeling wilde meedoen. Een goede zaak, denk ik, dat we dit in korte tijd als Provincie hebben kunnen regelen. Ik ben vooral tevreden dat we een relatief groot aantal Brabantse boeren hebben kunnen helpen.�
Voor de rijksregeling waren er landelijk meer dan 700 aanvragen. Door middel van loting is een selectie gemaakt. Jonge boeren die waren uitgeloot, kregen dankzij het provinciale budget een tweede kans. Zodoende konden meer aanvragen uit Brabant worden goedgekeurd.
“Een van de doelen van de reconstructie is om toekomst te bieden aan de landbouwsector en dus ook aan de jonge boer. In dat kader is dit een geslaagd initiatief�, aldus gedeputeerde Rüpp. © BON
Provincie:
Tag(s):