maandag, 18. juli 2005 - 8:57

Fiscale wetgeving fooien gewijzigd

Amstelveen

Op grond van de Wet op de loonbelasting is belasting verschuldigd over het loon. Loon is al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Het probleem met fooien is echter, dat het voor de werkgever in het algemeen erg moeilijk is om de hoogte van het fooienbedrag vast te stellen.

Om die reden is ten aanzien van fooien bepaald dat fooien slechts in uitzonderlijke gevallen tot het loon worden gerekend, namelijk voorzover:bij het bepalen van het loon rekening is gehouden met fooien of andere prestaties van derden; of aan het ‘bedienend personeel’, werkzaam in de horecabranche niet het rechtens geldende loon (veelal het CAO-loon) wordt betaald.

Het verschil tussen het door de werkgever uitbetaalde loon en het rechtens geldende loon wordt geacht ontvangen te zijn in de vorm van fooien.De wet is op dit punt recent gewijzigd. Door deze wijziging komt de term ‘bedienend personeel’ te vervallen. In de praktijk leidde deze term tot interpretatieproblemen in de uitvoering. Het ging daarbij met name om de vraag of horecapersoneel dat niet bedient en geen administratieve werkzaamheden verricht, ook onder het bedienend personeel valt.

Daarom is nu gekozen voor een ruimere bepaling die tevens meer aansluit bij de praktijk van de premieheffing werknemersverzekeringen.BDO accountants & adviseurs in de praktijk regelmatig dat onvoldoende aandacht is besteed aan de gevolgen van het zogenoemde fooienbesluit. Gevolg is het risico van naheffing door Belastingdienst en UWV. Het advies van BDO is om nog eens kritisch te kijken naar de toepassing van het fooienbesluit binnen uw horeca-onderneming.
Categorie:
Tag(s):