zaterdag, 12. februari 2005 - 11:24

Flevoland is voorbereid op grieppandemie

Lelystad

Flevoland is voorbereid op een uitbraak van een grieppandemie. Onlangs heeft de Hulpverleningsdienst Flevoland het multidisciplinaire draaiboek gepresenteerd aan
<BR>haar bestuur. Aan het draaiboek werkten de provincie, de zes gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, politie en de Hulpverleningsdienst Flevoland samen.

Het ministerie van VWS heeft de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in alle regio's in Nederland, waaronder die in Flevoland, opdracht gegeven zich voor te bereiden op een grieppandemie. Samen met de zes gemeenten in Flevoland, de provincie, huisartsen, ziekenhuizen en de politie Flevoland heeft de GHOR Flevoland vanaf september 2004 hard gewerkt aan de invulling van het draaiboek. In het draaiboek staat precies omschreven wie wat doet in het geval van een uitbraak van een grieppandemie.

Kenmerken van een pandemie zijn onder andere dat het om een nieuw griepvirus gaat, het hoge percentage mensen dat ziek wordt en de kans op ernstige complicaties. De Spaanse Griep, die aan het einde van de Eerste Wereldoorlog uitbrak, is een voorbeeld van een pandemie.
Provincie:
Tag(s):