dinsdag, 13. december 2005 - 14:27

'Foodcluster' Franeker stagneert

Franeker

De gemeentewens vanuit de visie "Stralend Franeker" om aan de westkant van de binnenstad 'een publiekstrekker' te realiseren lijkt voorlopig niet in vervulling te gaan. Een grote supermarkt met voldoende parkeergelegenheid in combinatie met woningbouw aan de Sjaardemastraat kan voorlopig niet doorgaan, omdat de huidige huurder van het pand heeft aangegeven op de huidige plaats te willen blijven zitten.

Projectontwikkelaar Van Wijnen / Vrigo, Burggraaff en de gemeente Franekeradeel wilden een of meer supermarkten en een parkeergarage aan de Sjaardemastraat ontwikkelen.
In eerste instantie stond ook de huidige huurder, Supermarktketen Plus, positief tegenover deze ontwikkeling. Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft daarop een plan ontwikkeld en afspraken gemaakt met de eigenaar van het onroerende goed.

Plus vastgoed heeft nu echter aangegeven dat zij voorlopig in de huidige vorm op de locatie Sjaardemastraat wensen te blijven zitten. Concreet betekent dit dat de gewenste ontwikkeling van de Sjaardemastraat op dit moment niet mogelijk is. Daarmee is voorlopig een streep gezet door de ontwikkelingsplannen van een 'foodcluster'in samenhang met winkelcentrum Ockingahiem.

Projectontwikkelaar Van Wijnen heeft besloten voorlopig niet verder te werken aan het plan. De gemeente zal zich binnenkort oriënteren op de gevolgen van deze beslissing.
Provincie:
Tag(s):