woensdag, 20. april 2005 - 15:18

Forse toename alcoholgebruik onder schoolgaande meisjes

Amsterdam

Het gebruik van alcohol onder scholieren neemt toe. De toename is vooral te zien bij meisjes van onder de 15 jaar. Ook is er een flinke toename van mensen die bij de verslavingszorg hulp vragen voor hun cannabis-, cocaïne- en alcoholverslaving.
<BR>Deze en andere resultaten staan in het Jaaroverzicht 2004 van de Nationale Drug Monitor (NMD) dat woensdag aan de Tweede Kamer werd aangeboden. In het Jaaroverzicht worden de trends in het gebruik van alcohol en tabak, drugs en de geregistreerde drugscriminaliteit in Nederland beschreven.

Uit het onderzoek blijkt dat scholieren minder zijn gaan roken. Het softdruggebruik onder de scholieren van 12 – 18 jaar is licht gedaald, van 11% in 1996 naar 9% in 2003 en het aantal jongeren dat ecstasy en amfetamine gebruikten daalde eveneens. In het gebruik van de harddrugs cocaïne en heroïne was geen verandering te zien, dat bleef 2%.

Opmerkelijk is dat het alcoholgebruik onder scholieren fors is toegenomen, vooral bij meisjes. In 1999 gaf 38% van de 12-jarige meisjes aan wel een alcohol te hebben gedronken. In 2003 was dit percentage opgelopen tot 68%. De meeste zware drinkers (op minstens 1 dag per week 6 of meer glazen alcohol) bevinden zich onder de mannen in de leeftijdsgroep van 18 - 24 jarigen.

Het aantal doden door harddruggebruik in Nederland was in 2003 ruim 100. In hetzelfde jaar overleden 20.000 personen t.g.v. roken. Opvallend is dat longkanker, de meest belangrijkste doodsoorzaak van roken, onder mannen daalt, maar onder vrouwen toeneemt. Voor 800 personen werd hun alcoholgebruik hen fataal.

In vergelijking met omringende landen springt Nederland eruit wat betreft het alcoholgebruik onder scholieren. Onduidelijk is nog waarom er meer wordt gedronken onder Nederlandse scholieren. Wat betreft het harddrugverslaafden scoort Nederland laag t.o.v. de omringende landen. BON/John Peters Bron: Trimbos Instituut

Provincie:
Tag(s):