dinsdag, 13. september 2005 - 11:19

Fouten in Schiedammer Parkmoord

Den Haag

Dinsdagochtend is het onafhankelijk onderzoek gepresenteerd dat is uitgevoerd naar de gang van zaken rondom de Schiedammer Parkmoord. Voorzitter Harm Brouwer van het College van procureurs-generaal nam het evaluatierapport naar het politie- en justitieonderzoek in ontvangst.

Uit het rapport Posthumus blijkt dat er door het openbaar ministerie fouten zijn gemaakt. Het rapport doet tal van aanbevelingen ten aanzien van openbaar ministerie (OM), politie en Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het rapport heeft een aantal aanbevelingen opgesteld die door het College zullen worden overgenomen. Begin 2006 zullen deze verbeteringen in werking moeten treden.

Zo moet volgens het rapport in geval van twijfel bij het NFI over de schuld van de verdachte, deze twijfel door een deskundige kenbaar worden gemaakt. Het OM mag niet benauwd zijn met het toevoegen van stukken aan het dossier die als ontlastend beschouwd kunnen worden. Ook zou de kennis van officieren van justitie betreffende forensisch onderzoek moet worden vergroot.

Er moet zorgvuldiger worden omgegaan met verhoormethoden en de daaruit voortvloeiende mogelijke valse bekentenissen. Daarnaast moeten alle bewijsstukken worden voorgelegd aan de rechter.

Een advocaat-generaal moet er alert op zijn of het dossier dat hij in hoger beroep krijgt voorgelegd een eenzijdig beeld van het opsporingsonderzoek geeft.

Het onderzoek is ingesteld nadat de rubriek Netwerk de fouten die zijn gemaakt openbaarde in hun uitzending vorige week. Verdachte Cees B. zat ruim 4 jaar onterecht in de cel voor de moord op de 10-jarige Nienke Kleis.
Provincie:
Tag(s):