zaterdag, 15. januari 2005 - 11:44

Fraudeerde het tolteam toch ?

Enschede

Er is weer commotie ontstaan over het functioneren van het tolteam, dat de oorzaak van de vuurwerkramp moest ophelderen. In een intern rapport van de politie Gelderland-midden staat dat het team zich mogelijk schuldig maakte aan meineed, valsheid in geschrifte en plichtsverzuim. Halen de twee klokkenluiders uit het team die verleden jaar op non-actief zijn gezet nu toch nog hun gelijk?

Toen de twee rechercheurs hun collega's ervan beschuldigden foute opsporingsmethoden toe te passen en het onderzoek teveel op verdachte André de V. toe te spitsen trokken zij aan de bel. Burgemeester Mans liet toen de politie Gelderland-midden onderzoeken of dit waar was. Naar aanleiding van hun rapport stapte hij naar minister Donner die de rijksrecherche inschakelde en een onderzoek liet doen. Die concludeerde dat het team goed werk had verricht. Groen links en de PvdA eisen nu openbaarmaking van beide rapporten. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de twee beide rechercheurs die door hun collega' s als "dissident" werden bestempeld, alsnog gelijk kunnen krijgen.

(c) BON/tekst en foto: Robert Hoetink.
Provincie:
Tag(s):