zaterdag, 29. januari 2005 - 14:18

Friese wateren voortaan in het Fries

Leeuwarden

De provincie Fryslân en de Friese gemeenten werken samen aan het 'verfriezen' van de Nederlandstalige binnendijkse waternamen. Daarmee bestaat de kans, al is daar nog geen definitief besluit over genomen, dat de Nederlandse namen van de Friese wateren uit alle atlassen verdwijnen.

Het initiatief komt van een inwoner uit de provincie. De definitieve besluitvorming voor het verfriezen van de waternamen is nog niet genomen en zal nog door de Gedeputeerde Staten behandeld worden.
©BON / foto: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):