woensdag, 16. maart 2005 - 15:11

Friezen mogen ook geen kievitseieren meer rapen

Leeuwarden

De rechtbank in Leeuwarden heeft besloten dat ook in Friesland geen kievitseieren meer geraapt mogen worden. De Europese Unie had al eerder een verbod afgekondigd, maar omdat het een eeuwenoude traditie in Friesland betreft had men hier op cultureel-historische gronden ontheffing van.

De rechter wilde op grond van een rechtzaak uit 2004 waarin de fauna- en de vogelbescherming de provincie voor de rechter daagden, een onderzoek naar de schadelijkheid van het rapen van eieren. De uitslag van het onderzoek is inmiddels bekend, maar dat bracht geen duidelijkheid. Hierop heeft de rechter woensdag besloten het rapen van de eieren definitief te verbieden.

Volgens de Nederlandse Organisatie van Jacht en Grondbeheer (NOJG) diverse vertoont de kievitstand natuurlijke fluctuaties. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat het zoeken en rapen van de eerste eieren negatief c.q. schadelijk is voor de kievitenstand. Na eeuwenlang kievitseieren zoeken en rapen is de populatie geheel onbedreigd en behoort tot de top vijf van de Nederlandse avifauna. Het eieren zoeken lijkt daarmee niet van negatieve invloed te zijn op de kievitenstand.

In Friesland alleen al worden door de mensen in de korte eierzoekperiode op 107.000 hectare boerenland rond de 65.000 legsels beschermd van 28 weidevogelsoorten. Daarbij gaat het ook om een bedreigde soort als de grutto, door Jac. P. Thijsse de koning van de weiden benoemd. De Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) stelt: 'Het eieren zoeken is een onschuldig voorjaarsgenoegen; de eierzoekers vormen gratis rekruteringspotentieel voor de vrijwillige weidevogelbescherming; de nazorg is een positief handelingsperspectief voor oud en – vooral ook – jong.' Ten slotte: ‘Het kievitseieren zoeken is niet het éínde van de natuurbescherming, maar een inspirerend startpunt.’
© BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):