vrijdag, 23. december 2005 - 14:50

Fusieplannen Zeeuwse ziekenhuizen

De drie Zeeuws-Vlaamse wethouders van Volksgezondheid hebben samen met de voorzitters van de raden van bestuur van het Oosterscheldeziekenhuis en het Ziekenhuis Walcheren gesproken over de voorgenomen fusie tussen de ziekenhuizen. Dit gesprek vond plaats op 14 december jl.

Aanleiding was een brief van de Zeeuws-Vlaamse wethouders Volks-gezondheid aan het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland met daarin de reactie op de voorgenomen fusie tussen de ziekenhuizen in Vlissingen en Goes.

De wethouders L. Kamphuis, C.L. Liefting en P.P.V. Weemaes geven hun indrukken als volgt weer: het gesprek had een zeer openhartig karakter. De opvattingen van de besturen van de ziekenhuizen in noord en midden Zeeland over de achter-gronden van de fusie werden inhoudelijk toegelicht door de voorzitters, de heren Simons en Zomer.

Door de heren Kamphuis, Liefting en Weemaes werd gewezen op de gevoelens en opvattingen die leven in Zeeuwsch-Vlaanderen. Met name de betrokkenheid van de bevolking bij de ziekenhuislocaties van Zorgsaam enerzijds en de grote waarde die men ervaart van het kunnen gebruiken van de Belgische gezondheidszorg, werden toegelicht.

De wethouders benadrukken dat zij de inhoud van de zorg als belangrijkste gesprekspunt zien en dat dit derhalve centraal dient te staan en niet ondergeschikt dient te worden gemaakt aan de organisatievorm. De inzet van Zeeuws-Vlaamse bestuurders is gericht op het behoud van het ziekenhuis De Honte in Zeeuwsch-Vlaanderen en de voorzieningen in Hulst en Oostburg.

De indruk was dat de voorzitters van de raden van bestuur meer inzicht kregen in de gevoelens die leven rondom de ziekenhuiszorg in Zeeuwsch-Vlaanderen. Verrassend was daarbij dat de voorzitters van beide raden van bestuur uitgaan van sterke basisvoorzieningen en niet zitten te wachten op een high-tech medisch centrum.

De gedachten over de toekomststrategie voor de ziekenhuiszorg in Zeeland en de positie van enerzijds de ontwikkeling van het te vormen ziekenhuis in noord en midden Zeeland en het ziekenhuis in Zeeuwsch-Vlaanderen werden met elkaar gedeeld. Er ontstonden heldere contouren over de positionering van de ziekenhuiszorg op lange termijn in relatie tot de omgevingsontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid in zuidelijke, oostelijke en noordelijke richting.

Afgesproken werd dat rond het verschijnen van het vervolgadvies van de commissie Vierhout (volgend voorjaar) een vervolgafspraak wordt gemaakt, waarbij ook de raad van bestuur van de ziekenhuisgroep in Zeeuwsch-Vlaanderen zal worden uitgenodigd.
Provincie:
Tag(s):