vrijdag, 21. januari 2005 - 11:59

Géén grote overtredingen Schiphol

Schiphol

Vrijdag is het handhavingsrapport Schiphol van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het vertelt of het gebruik van de luchthaven Schiphol in de periode 2003-2004 binnen de veiligheids- en milieunormen heeft plaatsgevonden. De belangrijkste bevindingen van de Inspectie zijn dat de grenswaarden voor het externe veiligheidsrisico, de geluidsbelasting en de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken niet overschreden zijn.

Om overschrijdingen van de grenswaarden voor geluid te voorkomen heeft de luchthaven Schiphol het gebruik van bepaalde baancombinaties een aantal keren aangepast.
De luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft één regel inzake het baangebruik en twee regels inzake het gebruik van het luchtruim overtreden. Zo hebben er in november 2003 acht landingen plaatsgevonden op de Buitenveldertbaan, terwijl de Zwanenburgbaan beschikbaar was. Ook is ’s nachts een beperkte overschrijding van de toegestane percentages afwijkingen minimale vlieghoogten van naderende vliegtuigen en afwijkingen van luchtverkeerswegen door vertrekkende vliegtuigen geconstateerd.
De inspecteur-generaal van Verkeer en Waterstaat beraadt zich nog op de maatregel voor deze overtredingen. Eerst wordt de LVNL in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op het voornemen van de inspecteur-generaal te geven. De verwachting is dat het definitieve besluit vóór 1 maart 2005 aan LVNL bekend zal worden gemaakt.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):