donderdag, 7. juli 2005 - 15:51

Gasunie Trade & Supply B.V AA/A-1+ rating

Groningen

De per 1 juli 2005 opgerichte handelsonderneming Gasunie Trade & Supply B.V. heeft zowel van Standard and Poor's als van Moody's Investors Service de op één na hoogste credit rating meegekregen. De Standard and Poor's rating is AA/A-1+. Moody's noteert als rating Aa1. Beide rating bedrijven geven als outlook 'stable'. Met deze creatie rating behoort Gasunie Trade & Supply B.V. tot de meest kredietwaardige gashandelsbedrijven van Europa. De gasverkopen bedroegen in 2004 85,7 miljard m3 en EUR 11,9 miljard.

Deze waardering berust op de strategische waarde van Gasunie Trade & Supply voor de drie aandeelhouders, de Nederlandse Staat, Exxon Corporation en Royal Dutch Shell. Ook het feit, dat Gasunie Trade & Supply verantwoordelijk is voor de exclusieve verkoop van het aardgas uit het Groningen veld draagt bij tot deze hoge waardering, waarbij de voortzetting van de constructie, die bekend staat onder de naam 'Gasgebouw' een voorname rol speelt. © BON
Categorie:
Tag(s):