donderdag, 17. februari 2005 - 16:43

Geen landelijk brandweeroefencentrum in Duiven

Duiven

In een brief aan het college van Duiven deelt de heer Schut, directeur van Stichting Brandweeropleidingen BOGO, namens de initiatiefgroep Firius met spijt mee, dat zij geen landelijk realistisch brandweeroefencentrum zullen vestigen op het nog te ontwikkelen regionale bedrijventerrein Roelofshoeve II.

De plannen waren - naast 5 regionale oefencentra - in Duiven het meest geoutilleerde oefencentrum te realiseren, wat bovendien het predikaat ‘landelijk oefencentrum’ zou krijgen. Als reden voor het niet doorgaan worden ontwikkelingen in de markt genoemd. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan de weigering om bij te dragen in de voorfinanciering door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Duiven betreurt dit besluit zeer, mede omdat zij in het verleden reeds hun medewerking heeft toegezegd voor de ontwikkeling van een dergelijk oefenterrein op Duivens grondgebied.

Deelnemers aan initiatiefgroep Firius zijn vertegenwoordigers van de brandweer, BOGO (stichting Brandweeropleidingen Gelderland/Overijssel), het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding en de commerciële partner Stator.

Reeds begin 2002 kwam Firius met het initiatief om op het regionale bedrijventerrein Roelofshoeve II een brandweeroefencentrum te ontwikkelen. Dat voorstel is toen door het college van B&W besproken en toen is besloten medewerking te verlenen aan de planvorming voor dit project. Zowel BOGO als de Gemeente Duiven onderschrijven het belang van een goede locatie voor de brandweer om realistisch te kunnen oefenen. Het gemeentebestuur van Duiven blijft open staan voor de vestiging van een realistisch oefencentrum op Roelofshoeve II.
Provincie:
Tag(s):