dinsdag, 29. maart 2005 - 18:47

Geen landelijke publiekscampagne nieuwe strepen

Lelystad

Geen budget, geen bevoegdheid en geen eenduidig uitvoeringsverhaal. Die componenten staan een landelijke publiekscampagne in de weg die de weggebruiker wegwijs zou kunnen maken in de wirwar aan juiste en onjuiste wegmarkeringen.

Na doorwrochte voorstudies en breed opgezette overlegrondes, verschenen onlangs de Essentiële Herkenbaarheidskenmerken voor 100-, 80-, en 60 km-wegen. Eenvoudig verhaal, of niet?

Een groen geasfalteerde asstrook staat te boek als kenmerk voor een stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km. Zo niet op onder meer een aantal wegen in de provincie Utrecht, waar de groene middenstrepen al jaren geleden uit veiligheidsoverwegingen zijn aangebracht op gebiedsontsluitingswegen. Dit vormt een eerste hobbel op weg naar het toekomstbeeld dat in het kader van Duurzaam Veilig II op de tekentafel zo mooi is geschetst: de weggebruiker ziet waar dan ook in één opslag wat er van hem wordt verwacht en daardoor zal het aantal ongevallen op de weg met zeker 25 procent afnemen.

Wil de weggebruiker de markeringen op een traject onmiddellijk kunnen koppelen aan de gewenste snelheid en weggedrag, dan moeten wegbeheerders alle ongemarkeerde, of onjuist gemarkeerde wegen in de komende 15 jaar van de juiste markeringen voorzien. In de praktijk blijkt op dat laatste punt nog niet overal overeenstemming te zijn, ondanks de landelijke richtlijn.

Tot die tijd zullen zowel oude als nieuwe markeringen de Nederlandse wegen sieren. ‘Dat duurt helaas langer dan gewenst’, aldus Pieter Van Vliet, voor AVV betrokken bij de ‘markeringswerkgroep’ (AVV, prov. Zeeland, RWS Bouwdienst, KPVV en CROW), maar het zal niet sneller kunnen vanwege overlast door werkzaamheden en onvoldoende budget op korte termijn.

Ook in de nieuwe theorieboekjes voor het rijexamen zijn de nieuwe strepen nog niet opgenomen.

©BON/Sjaak Bron:Verkeerskunde
Categorie:
Tag(s):