vrijdag, 8. juli 2005 - 11:55

Geen massale bomenkap nodig voor AWACS-basis

Onderbanken

Volgens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Onderbanken is het onnodig om een groot bosperceel te kappen in Schinveld. Dit bosperceel zou gekapt en gedeeltelijk getopt moeten worden, omdat het in de lijn van startende AWACS-vliegtuigen ligt van de aangrenzende NAVO-vliegbasis in het Duitse Geilenkirchen. De gemeente is tegen het verzoek van minister Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) aan de gemeente om vrijstelling te verlenen voor de bomenkap.

Het verzoek van de minister houdt in dat een gebied van 60.000 m2 tot 1 meter hoogte zou moeten worden gekapt en in een gebied van 140.000 m2 de bomen zouden moeten worden getopt.

De gemeente heeft zelf een onafhankelijk bureau ingeschakeld, Netherlands Airport COnsultants (NACO), om te onderzoeken hoe groot de bomenkap zou moeten zijn. De gemeente was verbaasd over de uitkomsten van hun onderzoek. Volgens NACO’s bevindingen bleek dat er maar 8 hoge bomen getopt hoeven te worden en er geen reden zou zijn om massaal bomen te kappen. Dit dus in tegenstelling wat minister Dekker beweert op basis van de veiligheids- en operationele criteria van de NAVO.

De gemeente ziet zich nu gesterkt om de vrijstelling, die de minister heeft gevraagd, te weigeren. Het nadeel is dat de minister het recht heeft het besluit van de gemeente te overrulen.

© BON/Archieffoto: John Peters
Provincie:
Tag(s):