donderdag, 20. oktober 2005 - 14:35

Geen uitkering voor werkloze jongeren tot 27 jaar

Amsterdam

Werkloze jongeren die zich in Amsterdam melden voor een bijstandsuitkering krijgen in principe geen uitkering meer maar een opleiding, of anders werk. Dit geldt nu al voor jongeren in Amsterdam tot 23 jaar maar wordt uitgebreid naar jongeren tot 27 jaar.

Iedere Amsterdammer met een uitkering moet de aankomende jaren, binnen zijn mogelijkheden maatschappelijk meedoen. Bij voorkeur via betaald werk, of waar betaald werk niet mogelijk is, in participatiebanen of op een andere manier.

Het doel is de werkzoekenden, die een uitkering van de gemeente ontvangen, voor te bereiden op een duurzame arbeidsplaats. Dit blijkt uit het Beleidskader Werk, participatie en reïntegratie 2006 dat door het College van B&W is vastgesteld. Met het Beleidskader is circa € 250 miljoen gemoeid.
Provincie:
Tag(s):