woensdag, 30. november 2005 - 9:16

Geen vermindering APK-keuringen

Den Haag

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat voert een aantal versimpelingen door in de regels voor de APK van auto's. Dat kan Nederlandse burgers jaarlijks in totaal € 10,1 miljoen en bedrijven € 8,5 miljoen schelen. Peijs wijzigt gelijk de Wegenverkeerswet waardoor het mogelijk wordt de frequentie van de APK-keuring in de toekomst eventueel te verlagen. Of de minister de frequentie daadwerkelijk aanpast, laat zij afhangen van de uitkomsten van een Europees onderzoek naar de APK.

De Tweede Kamer had eerder dit jaar vragen gesteld over de APK-frequentie zijn. De minister heeft toen al aangegeven dat zij de gevolgen van de vermindering van de keuringsfrequentie voor het milieu en de verkeersveiligheid zou bestuderen en vóór de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat met een brief daarover zou komen.

De Nederlandse Apk-keuringeisen zijn vergeleken met de verplichtingen uit de betreffende EU-richtlijn. Uit de brief aan de Tweede Kamer blijkt dat de huidige APK op 30 punten simpeler kan. Peijs heeft besloten alle reducties door te voeren op één na (controle van niet-toegestane verlichting).

Dit besluit levert autobezitters een financiële besparing op doordat door het laten vervallen van een aantal (29) keuringspunten uit het Voertuigreglement, de APK-keurmeester de keuring sneller kan uitvoeren en de tijdwinst die hier mee behaald wordt kan aan de klant worden doorberekend.
Categorie:
Tag(s):