maandag, 31. januari 2005 - 14:08

Geen vliegtuig gevonden

Nieuwegein

In de bodem van Blokhoeve zijn geen resten meer te vinden van een vliegtuig, dat hier in de Tweede Wereldoorlog is neergestort. Dit is de conclusie van het onderzoek dat de Koninklijke Luchtmacht (KLU) in opdracht van de gemeente heeft afgerond. De bodem is onderzocht met een grondradar, een meetinstrument dat onder andere metaalresten in de bodem opspoort. Met een computerprogramma zijn vervolgens alle gegevens geanalyseerd. De radar heeft op drie plaatsen wel andersoortige objecten aangetroffen. Wat dit precies zijn, is nu nog niet duidelijk. Het zijn in ieder geval geen vliegtuigresten. Daarvoor liggen deze objecten niet diep genoeg en zijn ze te beperkt van omvang.
<BR>

Omdat op deze drie plekken gebouwd gaat worden, wordt er met graafmachines een aanvullend onderzoek naar deze ‘objecten’ gedaan. De gemeente stelt in overleg met de bergingsofficier van de KLU vast wanneer en door wie dat wordt gedaan. Omdat deze werkzaamheden geen spoed vereisen, zal waarschijnlijk met de uitvoering worden gewacht tot de zomer. Dan is de grond droger en daardoor makkelijker te onderzoeken. Bovendien kunnen de werkzaamheden dan worden gecombineerd met het bouwrijp maken, zodat de kosten beperkt worden gehouden.

© BON
Provincie:
Tag(s):