dinsdag, 25. januari 2005 - 14:50

'Geen vrijwilligers op boventallige ladderwagens'

Amsterdam

Er is onduidelijkheid ontstaan over een te nemen beslissing als gevolg van bezuinigingen bij de Amsterdamse brandweer. Volgens een onderzoek, dat in opdracht van de gemeente door een extern bureau is uitgevoerd om de mogelijke bezuinigingen bij de Amsterdamse brandweer in kaart te brengen, blijkt de brandweer 2 ladderwagens ‘over’ te hebben.
<BR>

Onderzoeksbureau Safe concludeert na een onderzoek, waarbij een landelijke norm wordt gehanteerd, dat er 2 ladderwagens boventallig zouden zijn.
In een reactie op dit onderzoek heeft het korps het idee geopperd om de twee ladderwagens uit te rusten met vrijwilligers. De OR heeft heeft hier sterk afwijzend op gereageerd en wil het overleg hierover opschorten. In een reactie op de berichten zegt woorvoerder Jeroen Nan van de Amsterdamse Brandweer dat het plan nog onduidelijk is en het nog maar de vraag is of het door zal gaan.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):