donderdag, 16. juni 2005 - 19:17

Gele kaart voor fout geparkeerde fietsen

De gemeente Heerenveen gaat de overlast van fout gestalde fietsen op en om het NS-station van Heerenveen aanpakken. Hiervoor hebben de gemeente Heerenveen, Nederlandse Spoorwegen, PCH (parkeerbeheer) en de Politie slaan de handen ineengeslagen. Al geruime tijd is er sprake van een fietsenchaos rondom het NS-station in Heerenveen. Volgens de gemeente is een grote ergernis dat mensen her en der fietsen neerzetten. Daarnaast is de fietsenchaos met name hinderlijk voor voetgangers en rolstoelgebruikers. Niet onbelangrijk is ook de ontsiering van de omgeving van het station.

Om dit probleem aan te pakken is een samenwerking opgesteld tussen de gemeente, NS, PCH en de politie. PCH gaat voortaan handhaven en binnenkort wordt gestart met het geven van ‘gele kaarten’ aan de eigenaren van fietsen die fout staan geparkeerd. Uiteindelijk als na het toedelen van de gele kaarten nog fietsen fout staan geparkeerd volgt het uitreiken van ‘rode kaarten’. Een rode kaart betekent een laatste waarschuwing. Daarna volgt een boete en wordt de fiets uit het stationsgebied verwijderd. Aan deze verwijdering en opslag zijn kosten verbonden die op de fietseigenaar worden verhaald.

Naast de introductie van de ‘gele’ en ‘rode’ kaart is inmiddels een fietsenstalling toegevoegd voor plaatsing van 150 fietsen. Dit was wenselijk omdat het huidige aantal plekken niet toereikend is. Dit nieuwe terrein is tegenover de betaalde stalling. Daarnaast blijft de mogelijkheid om te parkeren in de betaalde stalling, de stalling achter het station en nabij Arriva.

PCH is voor de toekomst verantwoordelijk voor de handhaving van het feit dat het verboden is om fietsen en bromfietsen te plaatsen in het openbare gebied rondom het station. Daarnaast blijft de NS zogenaamde opruimacties houden waarbij alle ‘fietswrakken’ i.s.m de spoorwegpolitie worden verwijderd.

Met deze maatregelen hoopt de gemeente Heerenveen en alle andere samenwerkende partijen te komen tot een opgeruimd stationsgebied waarbij reizigers en bezoekers beseffen dat de fiets in de stalling thuishoort. ©BON/foto's: DASfotografie
Provincie:
Tag(s):