woensdag, 19. januari 2005 - 13:02

Geluidsisolatie toch vergoed

Schiphol

De huizen van omwonenden van Schiphol die na de herziening van de geluidscontour, buiten het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) zijn komen te vallen en met wie de overheid al een Besluit en Overeenkomst had gesloten om tot isolatie over te gaan, worden toch tegemoet gekomen en dus alsnog geïsoleerd. Dit heeft minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat besloten ter afronding van het project Geluidsisolatie Schiphol (GIS 2).

Voorwaarde is dat de eigenaren schriftelijk hebben gereageerd op het voornemen van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen om hun woning niet te isoleren. Met het genomen besluit vindt een snelle afronding plaats van GIS 2 tegen zo laag mogelijke kosten. Ook komt het Rijk de afspraken met de eigenaren van de betreffende woningen na om hun woning te isoleren. Dit is in lijn met de gedane toezeggingen aan de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de minister alle eigenaren van woningen buiten de nu geldende geluidscontour schriftelijk haar besluit medegedeeld of zij in aanmerking komen voor geluidsisolatie van hun woning. De eigenaren van de woningen die buiten de geluidscontour kwamen te liggen, werden in de gelegenheid gesteld om schriftelijk op het voornemen van de staatssecretaris te reageren. Van de eigenaren van 1.816 woningen die een overeenkomst hebben gesloten, hebben eigenaren van 1.251 woningen schriftelijk gereageerd. Zij hebben aangegeven vast te willen houden aan hun Besluit en Overeenkomst en voor geluidsisolatie in aanmerking te willen komen. Zij krijgen alsnog een isolatiepakket aangeboden dat aansluit op de gewijzigde geluidscontour zodat de woningen niet zwaarder worden geïsoleerd dan woningen gelegen aan de binnenrand van de nu geldende geluidscontour Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de toezegging van staatssecretaris Schultz dat zij de reacties van de eigenaren ruimhartig zal beoordelen.

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):