dinsdag, 8. november 2005 - 9:54

Gemeente Abcoude start aanleg doseersluis

Abcoude

De gemeente Abcoude is gestart met de aanlegwerkzaamheden van de doseersluis aan de Nieuwe Amsterdamseweg. Met deze doseersluis wil de gemeente sluipverkeer tijdens de avondspits vanuit de richting Amsterdam-Zuidoost weren. Deze maatregel is een eerste stap om de dorpskern van Abcoude veiliger te maken.

De aanlegwerkzaamheden nemen circa drie weken in beslag. Gedurende de werkzaamheden zal slechts één rijbaan beschikbaar zijn. Hierdoor zal verkeershinder ontstaan van de gemeentegrens met Amsterdam- Zuidoost tot en met de kruising met het Ruwelspad. Het verkeer wordt door middel van verkeerslichten langs de werkzaamheden geleid.

De doseersluis bestaat uit een stoplicht dat met tussenpozen steeds één voertuig doorlaat. Tegelijkertijd wordt de doorgang geblokkeerd door een blok dat uit de weg omhoog komt, zodat door rood licht rijden wordt voorkomen. Volgens planning zal de sluis eind november, begin december in gebruik worden genomen.
Provincie:
Tag(s):